Programma Toekomst van Werk 11 juni 2015

Wij hebben voor u een unieke line-up van sprekers geregeld. Lynda Gratton, Jonathan Holslag, René ten Bos en Aukje Nauta zorgen voor een dag vol eye-openers. Er is volop gelegenheid voor dialoog en netwerken! We sluiten af met een netwerkborrel.

Ochtend

 • 9:30 - 10:00 Ontvangst

 • 10:00 - 10:45 René ten Bos

  Managementfilosoof Ten Bos zal zich kritisch buigen over technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en daarbij ook in gaan op de vraag aan welke voorwaarden een samenleving moet voldoen die arbeid obsoleet lijkt te verklaren.

 • 10:45 - 11:15 Interactie

 • 11:15 - 12:00 Aukje Nauta

  Autonomie, zelfredzaamheid, maatwerk, co-creatie en sociale verbinding zijn een aantal essentiële ingrediënten van een nieuwe fundering voor arbeidsrelaties. In haar betoog zal zij ingaan op de mogelijkheden die organisaties hebben hieraan vorm te geven.

 • 12:00 - 12:30 Interactie

Middag

 • 12:30 - 13:30 Lunch

 • 13:30 - 14:15 Jonathan Holslag

  Zijn betoog schetst eerst de uitdagingen om antwoorden te vinden op de veranderende omgeving en wikt vervolgens de veelbesproken opties van hervorming van de arbeidsmarkt. Daarna zal hij zijn persoonlijke visie geven op de toegevoegde waarde van robotisering, digitalisering en herschikking van diensten voor werk in Europa.

 • 14:15 - 14:45 Interactie

 • 14:45 - 15:00 Pauze

 • 15:00 - 16:00 Lynda Gratton

  In deze lezing maakt Lynda Gratton ons deelgenoot van haar meest recente inzichten over de ingrijpende gevolgen van de veranderingen die in het werk plaatsvinden en wat hierbij de grootste uitdagingen zijn. Hierbij staat ze stil bij de invloed die de rol van HR in dit transformatieproces heeft op de gevolgen voor de organisatiecultuur.

Avond

 • 16:00 - 16:30am Interactie

 • 16:30 - 17:30 Afronding & Borrel

Sprekers

gratton
Linday Gratton The Professor of Management Practice op London Business School over 'future of work is already here'
holslag
Jonathan Holslag Vlaamse professor internationale betrekkingen over de toekomst van werk in Europa
tenbos
René ten Bos Hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen: 'Is de tijd van arbeid voorbij'?
nauta
Aukje Nauta Professor aan de UvA en onafhankelijk lid SER. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties
schoemaker
Michiel Schoemaker Dagvoorzitter
Annet de Lange
Annet de Lange Lector Human Resource Management over de betekenisvolle functie van participatie

Achtergrond programma

Al gedurende lange tijd worden we van alle kanten gebombardeerd met berichten dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Een overwegend pessimistische teneur is daarbij vaak overheersend. Het spook van “jobless growth” met eventuele massale werkloosheid wordt weer van stal gehaald. Men ontwaart een nieuwe onoverbrugbare tweedeling tussen werknemers die wel of niet beschikken over de houding, kennis en competenties die bij dit nieuwe werken horen. Onder de traditionele arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer ziet men een bom tot ontwikkeling komen evenals onder de instituties en bestuurlijke mechanismen die daarbij horen. Bestuurlijke onzekerheid hoe deze veranderingen opnieuw in een stabiel maar vooral rechtvaardig sociaal- economische bestel vorm te geven is daarbij troef.

Maar ook in organisaties zelf heerst deze onzekerheid. Het paradoxale is dat veel veranderingen hun oorsprong vinden in innovaties die in de productie- en dienstverlening plaatsvinden. Het lijkt er op dat men zelf een “Paard van Troje” binnen heeft gehaald. Zo worden allerlei vernieuwingen geïntroduceerd die weleens het bestaande concept van onderneming en organisatie op de helling kan zetten en daarmee ook het fenomeen van management zoals we dat tot op heden gekend hebben. Al met al genoeg redenen om het een en ander eens vanuit verschillende perspectieven onder de loep te nemen.
 
Dit gaan we doen met ook internationaal vermaarde sprekers die hun visie hebben verankerd in een origineel en ook kritisch wetenschappelijk perspectief. Zo zal Lynda Gratton ingaan op de positieve en negatieve gevolgen van ingrijpende veranderingen op het gebied van onder andere technologie, mondialisering en demografi niet alleen voor ons werk en werkverhoudingen maar ook voor ons persoonlijk leven. René ten Bos zal een reflctief fiosofiche licht laten schijnen op het fenomeen van arbeid als zodanig en zich daarbij de vraag stellen of werk als zodanig nog wel toekomst heeft. Een geopolitieke beschouwing van Jonathan Holslag richt zich op de nieuwe Europese uitdaging om binnen de nieuwe wereldorde haar economische positie te herijken en te versterken en de gevolgen voor arbeid en arbeidsmarkt in de nabije toekomst. Aukje Nauta zal een organisatiepsychologische beschouwing geven over de in en outs van het zogeheten nieuwe werken en de gevolgen voor de werkgever-werknemer verhouding.